Peluh manusia di akhir4t menitis sehingga tenggel4m tuannya berdasarkan amalan di dunia… Mari segera lakukan amal s0leh

SEMUA manus1a yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan dih1sab oleh Allah SWT pada hari akh1rat kelak berkaitan dengan amalan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Ada di antra mereka yang dipermudahkan pr0ses h1sab masing-masing dan ada juga sebaliknya.

Pendakwah bebas, Asma Harun dalam perk0ngsiannya mengenai perkara itu menjelaskan sememangnya terdapat sebuah r1wayat daripada Imam Muslim bahawa matahari akan didek4tkan kepada manusia pada hari akh1rat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW daripada al-Miqdad bin al-Aswad RA, beliau mendengar Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: “Manusia itu akan berada di dalam pelvh mengikut tahap am4lan mereka. Ada di antaranya yang pelvhnya sehingga ke tumit, ada di antaranya juga yang pelvhnya sehingga ke lutut, ada di antaranya yang pelvhnya sehingga ke pinggang dan ada yang tenggel4m di dalam pelvhnya. al-Miqdad berkata lagi bahawa Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan Baginda SAW ke mulutnya.” – [HR Muslim].

“Subhanallah. Hadis di atas menceritakan pelvh yang menitis di hari k1amat. Ia boleh menenggel4mkan tuannya dan berbeza-beza tahap pelvhan setiap orang mengikut amalan di dunia.

“Ada yang pelvhnya sehingga ke tumit, ada juga sehingga ke lutut, ada juga sehingga ke pinggang dan ada yang tenggel4m terus di dalam peluhannya. Allahuakbar, ini baru di hari k1amat belum lagi perjalanan seterusnya dih1sab dan di4zab,” kongsinya di Facebook.

Keadaan manusia itu adalah berbeza-beza berg4ntung kepada amalannya.

Asma berkata, terdapat pelbagai pengajaran dapat diperolehi daripada hadis ini termasuklah bagaimana amalan seseorang itu dan adakah amalan dilakukan dapat membantu melepasi uj1an di hari k1amat.

“Berpelvh dan bersus4h pay4hlah di dunia ini. Tidak kira mencari rezeki, mendirikan solat dan membaca al-Quran dan sebagainya.

“Walaupun mungkin pelvh itu tidak keluar atau hanya setitis dua namun teruslah berusaha dan bersus4h payah untuk melakukan amal soleh di dunia. Kerahlah ker1ngat mencari rezeki yang halal untuk dihulurkan ke jalan Allah,” ujarnya.

Asma turut menambah, perbanyakkan sedekah dan jangan membaz1rkan harta pada perkara yang tidak membawa pulangan di akh1rat hingga mengurangkan kemampuan untuk bersedekah sedangkan seseorang sudah serba ada dan lengkap.

Sementara itu, perkongsian Pejabat Muft1 Wilayah Persekutuan turut menjelaskan terdapat riwayat lain di dalam Sah1h al-bukhari.

Perbanyakkan amalan di dunia dan tinggalkan perkara tidak mendatangkan faed4h.

Daripada Abu Hurairah RA, bahawa Nabi SAW bersabda,maksudnya: “Manusia akan berpelvh pada hari k1amat sehingga pelvh mereka di bumi setinggi 70 hasta dan sehingga menenggel4mkan mereka sampai ke telinga.” – [Riwayat al-Bukhari].

Imam al-Qustholani menyatakan ketika mensyarahkan hadith ini bahawa isyarat sampai ke kedua-dua telinga adalah menunjukkan tahap yang tertinggi sampainya air dan tidak dinaf1kan bahawa air juga sampai pada tahap-tahap yang lain.

Hal ini, sepertimana di dalam hadith ‘Uqbah Ibn ‘Amir yang mana ia diriwayatkan secara m4rfu’ bahawa di antara manusia ada yang air pelvhnya sampai ke buku lalinya.

Ada juga yang air pelvhnya sampai ke pertengahan betisnya, ada yang air pelvhnya sampai ke lututnya, ada yang air pelvhnya sampai ke pehanya, ada yang air pelvhnya sampai ke pinggangnya, ada yang air pelvhnya sampai ke mulutnya dan ada yang air pelvhnya menenggel4mkannya serta tangannya memvkul di atas kepalanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim. [Lihat: Irsyad al-Sari fi Syarh Sahih al-Bukhari, 9/310].

Kesimpulannya, setiap yang berny4wa pasti akan dih1sab atau dihitung oleh Allah SWT. Adapun berkaitan d4kwaan di hari akh1rat ada manusia yang tenggel4m di dalam pelvhnya adalah benar kerana ia sabit daripada hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang kami telah jelaskan di atas.

Di samping itu, keadaan manusia itu adalah berbeza-beza berg4ntung kepada amalannya. Akhirnya, semoga Allah SWT menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hamba-Nya yang dipermudahkan h1sab di hari akh1rat kelak. Amin.

sumber: mstar

Sumber : Trending Sangat

Leave a Comment