Pengetua Sek0lah Mak4n Sisa Makanan Pelajar, Sebab N4k Bagi Kesedaran Tentang Pemb4ziran

Baru-baru ini, v1ral vide0 di mana se0rang pengetua sekolah Wang Y0ngxin dari sebuah sekolah menengah di Qiyang, Ch1na dilihat sedang berdiri di t0ng samp4h kafeteria sekolahnya dengan memegang sepasang chopsticks.

Sumber: South China Morning Post

Difahamkan, lelaki yang berusia 58 tahun tersebut mengh4lang pelajar-pelajarnya membu4ng makanan mereka lalu memakan s1sa tersebut sambil diperhatikan oleh anak muridnya itu dengan rasa m4lu.

“Saya ingin memberi c0ntoh pada anak murid, memberitahu bahawa membu4ng makanan berleb1han adalah t1dak baik”

Perkara itu bukan sahaja telah mengejvtkan pelajar-pelajar lain malah guru-guru di sekolah terbab1t juga tidak percaya bahawa dia akan melakukan perkara tersebut. Lap0r Xiaoxang Morning P0st.

Dikatakan, pengetua terbab1t akan memakan s1sa makanan daripada tujuh orang pelajarnya tiga kali sehari sejak minggu lalu.

Sumber: Baidu.com

“Beberapa anak murid menghab1skan makanan selepas melihat saya makan s1sa daripada kawan mereka”, Katanya lagi.

Mereka juga dengan sukarela memberitahu pihak kafeteria untuk menghadkan makanan yang mereka perlukan dan membantu mengurangkan ‘s4mpah tambahan’.

Walaupun n1at yang ingin disampaikan itu bagus, namun penguna laman s0sial mengkr1tik perbuatannya dan memberitahunya untuk menggunakan cara yang lebih selamat dan sihat.

Tetapi dia t1dak melihat mas4lahnya. Katanya, semua makanan datang dari dapur yang sama dan semua murid dan guru makan di situ. Dia sudah meng4nggap muridnya macam anak-anaknya sendiri dan t1ada batas dalam fikirannya.

Pada tahun ini, kerajaan Ch1na telah mengeluarkan und4ng-und4ng kepada restoran untuk men1nggalkan s1sa makanan dengan baik, berikut merupakan usaha berterusan untuk mengatasi mas4lah pembaz1ran makanan yang semakin meningkat. Lap0r The Guardian.

Sampai macam tu sekali eh. Harap kes1hatan pengetua tu sihat.

Sumber : Lobak Merah

Leave a Comment