T4kut deringan telef0n, cepat mar4h antara 5 tanda anda perlukan ‘me time’

APABILA seseorang mahu bersendirian, kebiasaannya akan ada menganggap ia perkara negat1f apatah lagi bagi yang sudah berkahwin.

T1mbul k0nflik sama ada pasangan sedang dalam keadaan tertek4n atau berasa t1dak puas hati tentang sesuatu perkara sehingga ingin menjauhkan diri.

Adakalanya, seseorang perlu bersendirian atau me time – hanya bersama diri sendiri, t4npa pasangan, keluarga atau rakan-rakan.

“Ini sebenarnya adalah pr0ses penting untuk memberikan diri kita waktu dan ruang dengan memutvskan semua hubvngan bagi memb0lehkan seseorang mendapat ketenangan dan memul1hkan tenaga diri,” jelas p4kar ps1k0l0gi, Dr Nikki Martinez.

Berikut adalah beberapa tanda seseorang itu perlu me time.

scared-phone-call-091916

1. T4kut mendengar bunyi telefon

Deringan telefon boleh menimbulkan rasa cem4s atau terkejvt saat ia berbunyi. Tetapi sekiranya bunyinya membuatkan berada dalam ket4kutan dan ingin melemp4r telefon ke dinding, ia petanda bah4ya.

Pakar ps1k0l0gi, Paula Anderson berkata, jika itu berlaku, ia bererti seseorang berada dalam keadaan tertek4n tanpa disedari dan perlu waktu bersendirian.

HILANG MINAT

2. H1lang minat

Salah satu gej4la yang perlu diberi perhatian apabila seseorang hilang minat terhadap perkara disukainya seperti contoh anda tidak lagi berminat menonton drama kegemaran meskipun siarannya ditunggu-tunggu sebelum ini.

mARAH

3. Cepat m4r4h dengan perkara kecil

Jika anda cepat m4r4h tentang perkara kecil, ia juga boleh jadi petanda anda memerlukan me time. Ini kerana fikiran anda ses4k dengan pelbagai perkara sehinggakan benda rem3h boleh membangkitkan kem4rahan yang melu4p-lu4p.

https___s3-images.tyla.com_s3_content_e04e37f35f584ef45a1658daba72cdd5

4. Tidak menikm4ti waktu bersama orang lain

Jika anda berasa r1mas berada dalam kel0mpok kawan-kawan ketika keluar makan sehingga mengg4nggu m00d, anda perlu bersendirian.

Tidur

5. Tidur tapi tetap let1h

Antara gejal4 anda memerlukan me time adalah badan terasa let1h dan lesv meskipun mendapat tidur yang cukup.

Keadaan itu berlaku disebabkan tubvh memberi reaksi sebagai am4ran bahawa diri kita memerlukan lebih daripada sekadar tidur.

Sumber : mStar

Leave a Comment