Pekerj4 pembersihan manfaat khidm4t di terminal pengangkutan aw4m Mersing selama 12 tahun dengan mempelajari 11 bahasa 4sing

Amat bertu4h menjadi rakyat Malaysia yang berbilang k4um dan bahasa, dengan jika mahu seseorang itu boleh mengambil peluang mempelajari bahasa selain Bahasa Malaysia dan Inggeris, untuk bertutur dalam bahasa Mandar1n, Tam1l sehingga bahasa pelbagai etn1k di Sabah dan Sarawak.

Amat un1k apabila seorang pekerja pembers1han dan tukang sapu dari SWM Environment memvtuskan untuk mengambil peluang mempelajari bahasa pelanc0ng yang ditemuinya di Mersing, Johor.

Mohamad Azizi Bahuddin berusia 42 tahun, melakukan kerja-kerja pembersihan di sekitar pusat bandar Mersing yang menjadi tempat tumpuan pelancong, kini boleh berkata bahawa dia mampu bertutur dalam 11 bahasa as1ng yang asas dan mudah untuk dipelajari, lap0r Kosmo!

Paparan Skrin / YouTube

Pekerja pembersihan ini boleh berbahasa Jerman, Sepany0l, Itali, Jepun, Ch1na, Belanda, Norway, Denmark, Ukraine, Czech dan Rusia.

Azizi mempelajari bahasa-bahasa itu daripada para pelancong yang lebih suka bertutur dalam bahasa ibunda mereka.

Mohamad Azizi, bapa kepada seorang anak berkata, dia berminat untuk mempelajari pelbagai bahasa as1ng setelah menyedari ramai pelancong lebih selesa bertutur dalam bahasa ibunda mereka berb4nding Bahasa Inggeris.

Paparan Skrin / YouTube

“Sebelum p4ndem1k c0vld-19, sebagai tukang sapu, saya sering bertemu dengan pelancong as1ng yang datang mahu bercuti. Mereka menghabiskan banyak masa di terminal pengangkutan awam Mersing sementara menunggu perjalanan masing-masing ke pulau-pulau berdekatan.

Saya selalu disapa dan dirvjuk oleh pelancong as1ng untuk mendapatkan maklumat sehingga sekarang ini saya boleh bertutur secara asas dalam bahasa negara as1ng,” kata Azizi.

“Tambahan pula, ketika saya menyapa mereka dengan bertanya dalam Bahasa Inggeris, mereka tidak begitu gemar dan tidak endah untuk menjawab, terutama pelanc0ng dari Rusia,” katanya.

Paparan Skrin / YouTube

Mohamad Azizi memberi inspirasi kepada semua supaya kita “j4ngan menilai buku dari kulitnya”.

Azizi berkata mempelajari bahasa as1ng boleh menjadi suk4r kerana nada sebutan yang berbeza tetapi dia berusaha untuk mencatatkan perkataan yang ditutur di atas kertas agar dia tidak lupa. Secara asas dia boleh bertutur dalam bahasa yang berkenaan dengan pelancong as1ng.

Paparan Skrin / YouTube

“Saya akan meningkatkan kemahiran ini untuk memudahkan saya berk0ngsi maklumat pelancongan, membantu orang as1ng dan mewujudkan imej p0sit1f daerah Mersing, di samping tanggungjawab utama saya iaitu menjaga kebersihan di kawasan ini,” tambahnya.

Selain berbakat untuk menjadi fasih dalam pelbagai bahasa as1ng, Mohamad Azizi juga pernah menerima anugerah pekerja cemerlang dari SWM Environment, penyedia perkhidmatan pengurusan samp4h dan pembersihan awam bersepadu di daerah itu.

Paparan Skrin / YouTube

Sungguhpun sejak p4ndem1k c0vld-19, Azizi meng4kui berasa sed1h dengan ketiadaan pelancong di daerah ini yang berlarutan selama lebih satu tahun.

Diharap dengan realisasi v4ks1nasi lengkap, maka sempadan antarabangsa dapat dibuka semula dan pelancong akan kembali mengunjungi Mersing, sekali gus Mohamad Azizi dapat terus mengasah kemampuan l1ngu1stik 11 bahasa as1ng itu atau lebih lagi.

Sumber : Era Baru

Leave a Comment