“Siput pun saya b4ntu” – Wanita ini sangat sayangkan binat4ng, sanggup berhabis demi selam4tkan haiwan jal4nan tunggu masa untuk dim4tikan

DIA cuba sedaya upaya untuk menyelam4tkan haiwan terb1ar yang sedang menunggu masa untuk dim4tikan.

Usahanya itu tidak hanya tertumpu di Lembah Klang semata-mata, malah dia sanggup merent4s negeri serta mengeluarkan bel4nja yang tinggi semata-mata untuk menjam1n haiwan-haiwan jal4nan ini daripada p1hak berku4sa tempatan.

Kasih dan sayang Siti Fauziah Abdul Jabbar, 38, kepada ha1wan jalanan ini juga membuatkan dia sanggup menutup kedai pakaian miliknya dan beralih kepada perniagaan dalam talian bagi membolehkan dia meluangkan lebih banyak masa memb4ntu haiwan-haiwan yang dianggap sebagai tidak terbel4 nasibnya ini.

Bercakap kepada mStar, pemilik Fauziah Paws Care ini berkata, dia mula menyel4matkan haiwan jal4nan sejak berusia 17 tahun lagi.

“Saya akan kutip kucing yang sak1t, anak kucing dan anak anj1ng di belakang rumah saya, tapi saya tak ada du1t nak bawa mereka jumpa d0ktor haiwan jadi saya r4wat mereka sendiri di rumah.

“Bila mereka dah sembvh saya akan lepaskan semula dan saya akan bagi makanan leb1han yang ada di rumah pada haiwan jal4nan yang tinggal di kawasan perumahan kami masa tu,” ujar wanita Ind1a Musl1m ini.

Fauziah mula menyel4matkan binatang sejak umurnya 17 tahun lagi.

Walaupun terp4ksa berdepan dengan pelbagai cabaran, Fauziah tetap berasa terpanggil untuk memb4ntu haiwan-haiwan yang kurang mendapat perhatian ker4jaan serta sesetengah g0longan masyarakat ini.

Dia meng4kui bahawa 1su lamb4kan ha1wan terb1ar di negara ini kini semakin merunc1ng.

Saranannya bagi mengatasi mas4lah ini adalah dengan menjalankan pr0gram Tr4p, Nevter and Release (Per4ngkap, Dik4si dan Dilepaskan).

“Sahabat saya di Amerika pernah berk0ngsi tentang bagaimana Paws (Persatuan Kebaj1kan Ha1wan Paws) di Texas menggunakan kaed4h ini kemudian masyarakat setempat akan b4ntu dengan memberi makanan kepada haiwan-haiwan jalanan.

“Di Kanada mereka ada kl1nik bergerak yang akan menjalankan pr0sedur kas1 dan program untuk ad0pt anak kucing yang jinak.

“Pada tahun 2018, mereka berjaya mengk4si sebanyak 7,330 ekor anak kucing dan anak anj1ng, usaha-usaha ini secara tidak langsung akan mengurangkan jumlah haiwan jal4nan,” jelasnya.

Menurut Fauziah, pusat perl1ndungannya kini menjadi tempat tinggal lebih 200 ekor anj1ng, 68 ekor kucing dan 46 anak anj1ng.

“Kesemua haiwan-haiwan ini ditempatkan di pusat perl1ndungan kami seluas 2,500 meter persegi dan terletak di Sungai Buloh, Selangor.

“Sebelum ni saya jaga mereka ini dekat rumah tapi jumlah mereka semakin bertambah jadi tak sesuai untuk saya bela di kawasan perumahan.

“Tambahan pula saya ada tiga orang anak dan anak kedua saya ada 4sma,” katanya.

Bay4ran sew4 tapak pusat perl1ndungan tersebut dib1ayai oleh seorang lelaki warganegara Amerika bernama Travis dan isterinya, Isabel, kata Fauziah.

Menurut Fauziah, usaha menyel4mat yang dilakukannya bagaimanapun tidak hanya tertumpu kepada kucing dan anj1ng jal4nan.

“Saya r4wat semua binatang yang memerlukan, saya pernah r4wat burung, monyet, kura-kura masa hujan lebat, malah saya pernah tolong pindahkan s1put dari atas jalan ke kawasan hutan.

“Saya juga pernah selam4tkan beberapa ek0r musang pandan yang dit4ngkap penduduk dan diserahkan kepada majlis perbandaran,” katanya.

Kucing jal4nan yang dijam1n Fauziah daripada majlis perbandaran.

Walaupun dengan usaha keras yang telah dilakukannya, Fauziah meng4kui perasaan terk1lan itu masih ada terutama sekali apabila dia memikirkan mengenai nas1b haiwan lain yang tidak mampu dib4ntunya disebabkan oleh beb4nan kew4ngan dan kekangan masa yang dihadapinya.

Jelasnya, saban hari dia perlu men4nggung k0s yang sangat tinggi terutama sekali setiap kali dia ingin menjam1n anj1ng-anj1ng l1ar yang dit4ngkap p1hak berku4sa tempatan dan sedang menunggu masa untuk dim4tikan.

K0s bagi menjam1n anj1ng-anj1ng ini, tambahnya, boleh menjangkau sehingga hampir RM200 untuk setiap ekor.

Antara haiwan yang menunggu masa untuk dim4tikan yang dijam1n Fuziah daripada majlis perbandaran.

Selain itu, Fauziah juga terp4ksa men4nggung k0s makanan serta perub4tan yang tinggi.

“Ada beberapa k3s der4 mereka kehilangan angg0ta b4dan, contohnya seekor anj1ng di Klang sebelum ni ekornya dip0t0ng dan dia dibiarkan atas jalan.

“K3s-k3s sebegini memerlukan k0s yang sangat tinggi, tapi sumbangan yang kami terima tidak mencukupi, dulu saya ada kedai pakaian yang mana hasil penju4lan saya guna untuk tampung perbel4njaan haiwan ini tapi saya terp4ksa tutup sebab saya terp4ksa menguruskan pusat perl1ndungan ini sepenuh masa,” katanya.

Menurut Fauziah, tindakan masyarakat memb1ak baka-baka tertentu juga mengakibatkan ha1wan jal4nan tidak mendapat tempat dalam hati masyarakat.

“Mereka yang bel4 hanya bagi tujuan untuk b1ak anj1ng-anj1ng ini akan bu4ng ibu anj1ng tersebut apabila dia sudah tidak boleh melah1rkan, saya pernah selam4tkan seek0r anj1ng jenis R0ttweiler yang dibu4ng di sebuah kilang.

“Anj1ng tersebut but4 dan kurvs sangat sampai tinggal kulit dengan tul4ng, dia dah tua dan sudah banyak kali melah1rkan anak.

“Masyarakat perlu sedar kesan bvruk apabila mereka cuba untuk b1ak baka tertentu sebab ia secara tidak langsung menyebabkan lebih banyak lagi haiwan jal4nan keh1langan peluang untuk diambil,” katanya.

Anak Fauziah bersama anj1ng R0ttweiler but4 yang disel4matkan mereka.

Fauziah yang kini menguruskan pusat perl1ndungan dengan b4ntuan anaknya mengalu-alukan b4ntuan serta sumbangan orang ramai.

“Sejak akhir-akhir ini kami menerima banyak sangat haiwan dan kami mengal4mi mas4lah kekurangan makanan, sangkar dan kami juga ada hut4ng yang tinggi disebabkan k0s raw4tan haiwan-haiwan ini.

“Cuma buat masa ini kami tidak mampu untuk menggaj1 pekerja, memang saya dengan anak yang uruskan semuanya, jadi kalau ada sesiapa yang ingin menjadi sukarelawan kami amat berbesar hati.

“Pusat perl1ndungan ini buka setiap hari, mereka boleh hubvngi saya di tal1an 0162811341 sebelum datang,” katanya.

Orang awam berpeluang mendekati haiwan jal4nan di pusat perl1ndungan ini serta memandikan mereka.

Menurut Fauziah mereka juga ada menganjurkan acara memandikan serta bermain bersama-sama dengan haiwan-haiwan ini setiap bulan.

“Sesiapa yang nak ikut serta ativiti bers0sial dengan haiwan-haiwan ini disamping memandikan mereka boleh datang ke pusat kami pada 7 November, dari pukul 11 pagi hingga 4 petang,” katanya.

Antara pr0gram yang dianjurkan.

Fauziah berkata, dia juga menju4l sari dan punjabi suit secara dalam talian bagi mengutip d4na untuk mengurus pusat perl1ndungan tersebut.

“Nama ak4un saya KF Rainbow C0llections, saya ju4l baju, kebiasaannya di TikT0k dan Instagram.

“Keuntvngan hasil ju4lan akan digunakan untuk pengurusan di pusat perl1ndungan.” katanya.

Sumber : mStar

Leave a Comment