Ada seb4b mengapa Rasulullah mel4rang berbisik dengan kawan depan 0rang ketiga

KITA pasti pernah bercakap dengan suara yang perlahan atau berb1sik dengan kawan atau secara berkumpulan supaya t1dak didengari orang lain.

Ketahuilah bahawa Allah SWT maha mendengar segala b1sikan rahs1a manusia yang terkandung perancangan j4hat mahupun baik berdasarkan firman-Nya;

(Maksudnya): “Patutkah mereka meny4ngka bahawa Kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan (di dalam hati) dan apa yang mereka perkatakan (dengan berb1sik) sesama sendiri? (Bukan sebagaimana yang mereka s4ngka) bahkan utusan-utusan Kami (mala1kat) yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan.” [Surah az-Zukhruf (80)]

Berbisik-bisik untuk membuat perancangan perbuatan jah4t adalah dil4rang kecuali mereka berbisik tanpa orang ketiga berkaitan rancangan untuk berbuat kebajikan dan kebaikan seperti menyuruh bersedekah mahupun perancangan untuk mendamaikan manusia.

Firman Allah SWT; (Maksudnya): “T1dak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar”. [Surah al-Nisa’ (114)]

Firman-Nya lagi:

(Maksudnya): “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka j4nganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan d0sa dan pencer0bohan serta perbuatan derh4ka kepada Rasulullah; dan (sebaliknya) berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertaqwa. Dan hendaklah kamu tetap bertaqwa kepada Allah yang kepadaNya kamu semua akan dihimpunkan (pada hari k1amat untuk dihitung am4l kamu dan menerima bal4san). (9)

Berbisik

Berbisik-bisik berdua-duan tanpa mel1batkan orang ketiga yang berada disekitarnya adalah dil4rang kerana boleh menimbulkan sy4k wasangka dan kesed1han bagi p1hak ketiga.

“Sesungguhnya perbuatan berb1sik (dengan kej4hatan) itu adalah dari (h4sutan) Sya1tan, untuk menjadikan orang-orang yang beriman berdukac1ta; sedang bis1kan itu tidak akan dapat memb4hayakan mereka sedikitpun melainkan dengan izin Allah; dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri.”(10) [Surah al-Mujaadalah (9-10)]

Sehubungan itu, dilar4ng berbisik-bisik berkaitan perkara maks1at dan mungk4r melainkan berbisik-bisik untuk tujuan kebajikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Seterusnya, berbisik-bisik berdua-duaan tanpa melibatkan orang ketiga yang berada disekitarnya adalah dil4rang kerana b0leh men1mbulkan sy4k was4ngka dan kesed1han bagi p1hak ketiga.

Daripada Ibnu Mas’ud R.A, Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Apabila kalian berada seramai tiga orang, maka jang4nlah berbisik-bisik berdua-duaan tanpa mengajak sekali orang ketiga, sehingga kamu bercampur gaul dengan manusia (bertambah jumlah). Hal ini kerana berbisik boleh membuat orang yang ketiga bersed1h.” [Riwayat Muslim (2184)[2]

Berdasarkan zahir had1s ini, lar4ngan itu membawa kepada hukvm h4ram. Perkara ini dijelaskan oleh ulama Abdurrahman al-Bassam dalam kitabnya:

Zahir hadis ini menyatakan bahawa berbisik-bisik yang disebutkan adalah h4ram, kerana l4rangan membawa hukvm har4m. Sekiranya tidak sampai keperingkat h4ram, maka dalam situasi yang sedikit ia sangat dibenc1 (m4kruh). (Rujuk Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 7/294)

Rasulullah mel4rang dua 0rang berbisik-bisik secara rahs1a yang terdapat disisinya kehadiran orang ketiga kerana wujudnya sebab (illah) orang ketiga akan berasa sed1h.

berbisik-bisik

Islam memel1hara adab ketika berinteraksi sesama manusia.

Kefahaman daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa l4rangan akan tergvgur sekiranya berbisik-bisik berdua-duaan, kemudianya sekitarnya melibatkan kehadiran ramai melebihi 3 atau 4 orang, maka tiada m4salah kerana telah menghilangkan rasa cur1ga p1hak ketiga.

Oleh itu, dapat difahami bahawa dil4rang berbisik-bisik berdua-duan yang terdapat individu ketiga melainkan telah hadir individu keempat atau lebih orang disekitarnya agar tidak mengur1skan hati dan menyed1hkan seseorang.

Pengajaran daripada hadis ini menunjukkan bahawa kepent1ngan menjaga hati antara satu sama lain dalam menjaga ukhwah. Perbualan secara berbisik-bisik menyebabkan p1hak ketiga akan berasa hat1 kerana tidak diperlukan dalam perbincangan antara mereka selain rasa t1dak layak dan rasa keseorangan.

Etika dalam perhimpunan majlis adalah menunjukkan sikap keramahan, perbualan yang memberi manfaat dan menyenangkan.

Sementara itu, berbisik kategori m4kruh apabila dua orang bercakap dengan bahasa atau dialek yang tidak difahami oleh orang ketiga yang berada bersama mereka. (Rujuk Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 7/293).[4]

Justeru, semua perkara yang boleh meny1nggung perasaan dan menyak1ti hati sesama muslim dan perkara yang menyebabkan sy4k was4ngka perlu dielakkan.

Sehubungan itu, terdapat beberapa pengajaran terhadap lar4ngan berbisik-bisik ketika terdapat kehadiran orang ketiga disisinya:

1. Islam menjaga hubvngan persaudaraan serta kasih sayang sesama manusia.

2. Islam menutup wasilah yang boleh membawa perkara yang menyak1ti hati manusia lain sehingga menjejaskan hubvngan persaudaraan.

3. Islam menceg4h perbualan yang tidak memberi manfaat dan s1a-s1a.

4. Islam memelihara adab ketika berinteraksi sesama manusia. – PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Sumber : mStar

Leave a Comment