‘Pulau Emas’ ditemui di Sum4tera, nelayan jumpa h4rta karun!

SEKUMPULAN nelayan menemukan sebuah l0kasi yang terkenal dengan khaz4nah emasnya di Sumatera.

Dikenali sebagai Pulau Emas, dikatakan lokasi tersebut adalah bekas tapak kerajaan yang hilang sekitar 700 tahun lalu.

Sejak lima tahun lalu, sekumpulan nelayan menjelajah Sungai Musi berhampiran Palembang menemukan harta karun yang mengejvtkan di kawasan tersebut.

Antara harta karun yang ditemukan adalah batu permata, cincin emas istiadat, syiling dan l0ceng gangsa sami Buddh4.

Setakat ini, antara penemuan paling luar biasa merupakan p4tung Buddh4 bersaiz besar dan bertatahkan batu permata dari abad kelapan yang bernilai jut4an p0und.

Dilap0rkan, kesemua art1fak berkenaan berasal dari peradaban Sriv1jaya yang merupakan sebuah ker4jaan kuat antara abad ketujuh dan ke-13 yang hilang secara m1ster1 seabad kemudian.

Seorang ahli arke0l0gi mar1t1m dari Brita1n, Dr. Sean Kingsley menyifatkan penemuan tersebut sebagai amat menakjubkan. – India.com

Sumber : mStar

Kerajaan Sriv1jaya

Ker4jaan Sr1vijaya berpusat di daerah yang sekarang dikenali sebagai Palembang di Sumatra. Peng4ruhnya amat besar di atas Ind0nesia, Semenanjung Malaysia dan Filipina.

Ker4jaan Sr1vijaya banyak dipeng4ruhi bud4ya India, pertama oleh budaya ag4ma H1ndu dan kemudiannya diikuti pula oleh ag4ma Buddh4. Ag4ma Buddh4 diperkenalkan di Sriv1jaya pada tahun 425 Masihi. Sriv1jaya merupakan pusat terpenting ag4ma Buddh4 Mahayana. Raja-raja Sr1vijaya mengu4sai kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan dari kurun ke-7 hingga ke-9.

Ikatan perkawinan merupakan cara melakukan eksp4nsi dengan damai. Diantaranya, Dapunta Hyang, yang berku4sa sejak 664, melakukan pernikahan dengan putri kedua raja Linggawarman dari Ker4jaan Tarumanagara yang bernama Sobakancana, yang menurunkan raja Sr1vijaya berikutnya: Dharma Setu. Jadi raja Sr1vijaya, Dharma Setu memiliki dar4h Sunda dan Palembang.

Putri Dharma Setu, Dewi Tara kemudian dinikahkan dengan Samaratungga, raja Ker4jaan Mataram Kuno dari Dinasti Syailendra, yang membangun cand1 / ku1l Bor0budur.

Bal4 Putra Dewa, anak dari Samaratungga dan Dewi Tara menjadi raja Sr1vijaya dit4hun 833-856. Dengan kata lain raja Sr1wijaya memiliki d4rah Jawa dan Palembang sejak saat itu.

Ker4jaan Sriv1jaya juga memb4ntu menyebarkan kebud4yaan Melayu ke seluruh Sumatra, Semenanjung Melayu, dan B0rne0 Barat.

Ku4sa Sr1vijaya mer0sot pada kurun ke-11. Pada tahun 1017, 1025, dan 1068, Sriw1jaya telah diserbu raja Chola dari ker4jaan Colamandala, India yang mengakibatkan h4ncurnya jalur perdagangan. Pada ser4ngan kedua tahun 1025, raja Sri Sanggramawidjaja Tungadewa dit4wan.

Pada 1088, ker4jaan Melayu Jambi, yang dahulunya berada di bawah naungan Sr1vijaya menjadikan Sriv1jaya taklukannya. Kekuatan ker4jaan Melayu Jambi beransur hingga 2 abad. Sebenarnya sejak ser4ngan Ker4jaan Colamandala dari India, Kerajaan Sriv1jaya sudah musn4h.

Kemudian wilayah Ker4jaan Sriv1jaya mula ditakluki berbagai ker4jaan Jawa, pertama oleh ker4jaan Singhasari, 1288 dan akhirinya oleh ker4jaan Majapahit, 1293.

Pada masa yang sama, ag4ma Isl4m memasuki Sumatra menerusi Aceh yang telah disebarkan menerusi perhubungan dengan pedagang Arab dan India. Pada tahun 1414, putera terakhir Sriv1jaya, Parameswara, memeluki ag4ma Isl4m dan berhijrah ke Tanah Melayu di mana dia telah mengasas Kesultanan Mel4ka.

Ag4ma Buddh4 aliran Buddh4 Hinayana dan Buddh4 Mahayana disebarkan di pelusuk kepulauan Melayu dan Palembang menjadi pusat pembelajaran ag4ma Buddh4. Pada masa itu juga, Sriv1jaya telah hilang kuasa mon0poli ke atas laluan perdagangan Cina-India. Dengan itu, kemewahan Sriv1jaya menurun. Kerajaan Singhasari yang berada di bawah naungan Sriv1jaya berpec4h daripadanya.

Mal4ngnya, sejarah Asia Tenggara tidak did0kumentasikan dengan baik. Sumber sejarahnya berdasarkan lap0ran dari orang lu4r, inskr1psi dan perjumpaan arke0logi, artefak seperti p4tung dan lukisan, dan hikayat.

Sumber : tamadunawalasiatenggara.blogspot.com

Leave a Comment