Wang kertas RM50 edisi kh4s tahun 2007 terju4l dengan h4rga RM708,000 0leh pembeli m1steri

Ada antara kita yang gemar mengumpul barang-barang ed1si terh4d yang di mana pengeluarannya sangat sedikit dan terh4d. Mereka juga sanggup membel4njakan wang yang banyak semata-mata untuk memiliki barangan edisi terhad.

Antara barangan ed1si terhad yang menjadi perhatian ramai ialah wang lama yang mempunyai ciri-ciri un1k yang tersendiri c0ntohnya wang kertas RM50 yang mempunyai nombor siri ‘0000001’ dengan awalan ‘AA’.

Wang ed1si khas yang dikeluarkan pada tahun 2007 itu dikatakan telah dilel0ng dan kemudian dibel1 oleh individu yang tidak dikenali dengan h4rga RM 708,000. Menurut kenyataan Faceb00k oleh Trig0metric Auctions, selain nombor sirinya yang un1k, wang kertas tersebut juga dikeluarkan sebagai peringatan ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia.

Dalam catatan lain, Trig0metric Auctions mended4hkan nota ed1si khas bernombor siri ‘7’ itu diju4l kepada seseorang di Singapura, manakala nombor siri ‘9’ dimiliki Tun Abdullah Ahmad Badawi.

Dalam lap0ran 2007 oleh The Star, difahamkan bahawa gaben0r B4nk Negara ketika itu Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz menyampaikan n0ta bernombor siri AA0000009 kepada perdana menteri kelima.

“Dengan maklumat terkini yang ada, kita tahu sepuluh n0mbor teratas semuanya diberikan kepada pegawa1 tinggi negeri, (seperti) Sultan dan Ag0ng,” tulis Trig0metric Auctions dalam catatan yang memaparkan wang kertas peringatan RM50 dengan nombor siri 2.

Dikatakan bahawa ed1si khas mempunyai tepi berwarna kuning, manakala edisi lain mempunyai tepi berwarna kelabu.

Menurut pengarah Trig0metric Auctions, Hann Boom berkata kebanyakan daripada wang kertas ed1si khas ini dibel1 oleh pakar num1sm4tis, mungkin sebagai pel4buran.

Menurut Hann lagi, kesemua wang kertas ini dibel1 mungkin untuk dijadikan sebagai pel4buran. Mereka mungkin menyimpannya seketika dan menju4l semula pada harga lebih tinggi.

Pada lel0ngan lain minggu lepas, wang kertas $25 Sarawak tahun 1929 dilel0ng pada harga RM212,400 manakala wang kertas $1 Malaya 1940 yang dikeluarkan semasa pentadbiran British diju4l pada harga RM188,800, manakala lel0ngan hujung minggu telah mencatatkan sejumlah RM8 jut4, yang melibatkan kira-kira 700 orang pembel1.

Mengulas lanjut mengenai nota Sarawak, Hann berkata terdapat hanya 15 daripada nota sedemikian di dunia, beberapa daripadanya digredkan oleh firma beb4s yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan firma Ch1na-Malaysia.

“Kami menghantar syiling atau n0ta kepada syar1kat ini yang akan men1lai dan menggredkannya dengan sewajarnya,” kongsinya.

“H4rganya juga berg4ntung pada cara pemilik menyimpannya. Ia disimpan dalam sarung untuk memastikan ia tidak terded4h kepada udara atau apa-apa 0bjek lain yang b0leh mer0sakkan wang kertas tersebut.”

Hann berkata hanya terdapat kira-kira 20 p4kar num1sm4tis yang ser1us dan 600 pengumpul kasual di Malaysia. Beliau berkata pengumpul kasual membel1 nota dengan harapan dapat menju4lnya kemudian.

“Pasaran Malaysia adalah antara yang terkec1l di rantau ini kerana peningkatan itu berlaku dari semasa ke semasa. Ia boleh menjadi h0bi tetapi akhirnya boleh menjadi sesuatu yang boleh digunakan untuk mengaut keuntvngan besar,” katanya lagi.

Sumber : Erabaru

Leave a Comment