Har4m guna Andr0id b0x t0nt0n siaran berbay4r, ini penjelasan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

PENGGUNAAN k0tak Andr0id dengan tujuan mencur1 kandungan berbay4r dan melangg4r hak cipta intelek diisytiharkan sebagai har4m.

Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, walaupun pembel1an dan penggunaan dibenarkan namun ia dianggap sebagai mencerob0h hak dan menzal1mi pihak lain.

Dalam k0nteks ini, penggunaan k0tak Andr0id sedemikian adalah har4m, ia dinyatakan dalam artikel Irsyad Al-Fatwa ke-649.

Irsyad Al-Fatwa adalah jawapan oleh pejabat mufti berkenaan t0pik berkaitan ag4ma k0ntemp0rari dan pers0alan yang dibangkitkan oleh 0rang ramai.

Pejabat itu menjelaskan bahawa ia melihat penstr1man secara meluas dalam dua kateg0ri, kandungan percuma dan kandungan berbay4r.

“Tidak timbul sebarang 1su syar1ah bagi kateg0ri siaran percuma kerana ia b0leh digunakan 0leh semua orang.

“Namun begitu, timbul 1su syariah bagi kategori siaran berb4yar yang sepatutnya pengguna bay4r terlebih dahulu untuk mendapat akses siaran tersebut,” ujar kenyataan itu.

Tambahnya lagi, peranti yang b0leh diakses tanpa langganan akan menyebabkan kerug1an kepada penyiar.

“Terdapat keadaan di mana pengguna peranti tersebut mendapat akses kepada siaran berbay4r tanpa melanggannya yang seterusnya menyebabkan kerug1an kepada syarikat penyiaran,

“Justeru, permas4lahan ini adalah sama mengambil hak orang lain dengan cara yang bat1l dan menzal1mi syar1kat penyiaran serta p1hak-p1hak berkaitan dengannya. Perbuatan ini juga telah dilar4ng oleh Allah SWT” ujarnya.

Kenyataan itu menambah, hak cipta, penyiaran dan seumpama dengannya adalah merupakan hak yang diiktiraf syarak.

“Cap dagangan, nama syar1kat, tulisan atau ciptaan seseorang dalam k0nteks semasa dianggap mempunyai nilai di sisi syarak.

“Oleh itu, tidak boleh untuk seseorang mencerob0hi hak tersebut atau menggunakannya dengan cara yang salah seperti mencetak tanpa kebenaran, mengg0dam atau menggunakannya tanpa membay4r,” ujarnya.

Sumber : mStar

Leave a Comment