M4in kutu nak kumpul wang segera… apa hukvmnya dalam Islam?

PASTI ramai di antara kita yang pernah ma1n kutu sebagai salah satu cara mudah dan singkat mengumpul wang tunai.

Secara umumnya, ma1n kutu adalah satu skim menyimpan dan mengumpul wang dalam tempoh singkat dan kebiasaannya disertai oleh beberapa orang pemain dengan jumlah bay4ran bulan tertentu yang dipersetujui oleh semua ahli.

Cabutan nomb0r akan dibuat bagi menentukan giliran peserta mendapat wang mereka dan kebiasaannya salah seorang akan dilantik sebagai 1bu kutu untuk mengumpulkan wang dan diserahkan kepada penerima setiap bulan.

Pr0ses dan kaedah main kutu itu dilihat ringkas dan cepat tetapi bagaimana pandangan 1slam mengenai ma1n kutu?

Bek4s Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri menjelaskan berma1n kutu dibenarkan selagi mana jauh daripada r1ba, kezal1man dan unsur-unsur yang har4m.

Pada asasnya kata Zulkifli, duit yang diperolehi oleh seseorang itu hanyalah duitnya sendiri yang terkumpul pada masa akan datang. Apabila tiba gilirannya, maka sebagai ahli dia akan dapat menggunakannya dengan segera disebabkan bay4ran k0mitmen daripada semua ahli kumpulan.

Main Kutu 2

Setiap hut4ng yang dikenakan syar4t tambahan bay4ran, maka ia har4m tanpa kh1laf.

“Pada pandangan syarak, ia dilihat sebagai p1njaman tanpa faedah daripada semua ahli yang menyertainya. Maka, setiap bulan semua ahli yang menyertainya akan membay4r pinjaman yang mana duit p1njamannya itu akan kembali kepadanya apabila gilirannya tiba untuk mendapatkan jumlah yang disepakati tersebut.

“Sekiranya permainan kutu ini melibatkan pertambahan faedah dan keuntungan seperti dikenakan yur4n untuk menyertai permainan ini, maka ia dihar4mkan,” katanya.

Terang Zulkifli lagi, Ibn Qudamah menyatakan di dalam al-Mughni: “Setiap hut4ng yang dikenakan syarat tambahan bay4ran, maka ia har4m tanpa khilaf.”

Ibn Munzir pula menyatakan: “Telah disepakati sekiranya pemberi hut4ng memberikan sy4rat kepada pem1njam dengan tambahan duit ataupun hadiah, maka ia dikategorikan sebagai r1ba.”

Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Ubai bin Ka’ab, Ibn Abbas dan Ibn Mas’ud bahawa mereka mel4rang p1njaman yang meminta manfaat dan faedah.

Berdasarkan hal ini kata Zulkifli, manfaat daripada hut4ng yang dihar4mkan ialah manfaat dikhususkan kepada pemberi p1njaman.

media_post_1a1f9b47172456e6ed301a1c5a7b5f9d

Und4ng-und4ng di Malaysia melar4ng permainan kutu.

“Adapun manfaat kepada peminjam, ia diharuskan. Namun demi memastikannya ia terjamin dan bebas daripada kezal1man, maka perlu dipastikan semua ahli yang menyertai ini adalah orang yang beramanah dan boleh dipercayai, dikenali dan membuat akad bertulis untuk kem4slahatan semua,” ujarnya.

Tanpanya kata Zulkifli, permainan terded4h kepada pen1puan dan gharar. Akad bertulis mengenai hutang ini dinyatakan secara jelas berdasarkan firman Allah SWT:

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hut4ng piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hut4ng dan masa bay4rannya) itu…[4]

Imam al-Baghawi menyatakan di dalam tafsirnya: Ulama berselisih pendapat tentang kewajipan menulis atau mencatat hut4ng melalui ayat di atas. Ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa mencatat atau menulis hut4ng itu adalah wajib. Namun, pendapat oleh maj0riti ulama adalah sunat hukvmnya dan sekiranya tidak dilakukan tidak mengapa. [5]

Sementara itu kata Zulkifli, sebelum bersetuju bermain kutu, peserta perlu membuat perjanj1an dan akad bertulis selain penganjur tidak boleh meletakkan sebarang yur4n atau apa-apa keuntungan daripada hasil permainan kutu kerana ia boleh menjerumus ke kancah r1ba.

Selain itu katanya, ia t1dak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan kumpulan yang kecil apatah lagi und4ng-und4ng di Malaysia melar4ng permainan kutu dan ia sal4h di sisi und4ng-und4ng.

Perbuatan perma1nan kutu ini telah diperuntukkan di dalam Akta (Lar4ngan) Kumpulan W4ng kutu 1971.

Sumber : mStar

Leave a Comment