Berwuduk dalam keadaan b0gel b0leh atau tidak? Adakah berd0sa? Ketahui penjelasan pakar

ADA dalam kalangan kita yang akan mandi sebelum s0lat dan mengambil wuduk dalam keadaan berb0gel. Adakah perbuatan itu dil4rang dalam Islam?

Bek4s Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri menjelaskan tidak dinyatakan bahawa ‘menutup aur4t ketika berwuduk’ termasuk dalam perkara wajib mahupun sunat untuk dilakukan.

Namun, di dalam bab mandi ada dinyatakan bahawa menutup aur4t termasuk dalam salah satu perkara sunat ketika mandi. Aur4t yang dimaksudkan di sini ialah dua kem4luannya; qubvl dan dubvr.

“Justeru, disun4tkan baginya untuk menutup kedua-duanya kerana ia merupakan aur4tnya ketika bersendirian,” katanya.

Sekalipun begitu jelas Zulkifli, hukvmnya adalah berbeza sekiranya seseorang itu mengambil wuduk dalam keadaan tanpa berpakaian di tempat awam.

Hal ini kerana pada waktu tersebut, sudah jelas hukvmnya bahawa dia wajib menutup aur4t. Ini berdasarkan kepada had1s daripada Abu Sa‘id al-Khudri bahawa Rasulullah SAW:

293743-26_38_300311

Seorang Muslim itu hendaklah menjaga m4ruahnya dan tidak mended4hkan a1b diri sendiri di hadapan orang lain termasuklah ketika mengambil wuduk.

Maksudnya: “Lelaki tidak boleh melihat aur4t lelaki dan begitu juga wanita tidak boleh melihat aur4t wanita.”

Jelas zulkifli lagi, sebagai seorang peng4nut agama Islam, kita hendaklah sedaya upaya mengelakkan diri daripada mended4hkan aur4t tanpa keperluan sekalipun kita bersendirian.

Hal ini adalah sebagaimana dinukilkan bahawa ulama mazhab Hanafi — mengikut pendapat yang sahih, — ulama mazhab Syafi‘i dan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa wajib untuk menutup aur4t sekalipun bersendirian (berada di tempat yang sunyi) dan jauh daripada pandangan manusia.

Manakala menurut ulama mazhab Maliki, hukvmnya adalah sunat untuk menutup aur4t sendiri ketika bersendirian dan ia dituntut sebagai sikap m4lu kepada Allah SWT dan para malaikat-Nya.

Adapun jumhur ulama pula, mereka berhujahkan bahawa arahan untuk menutup aur4t itu bersifat mutlak dan juga kerana Allah SWT itu lebih layak seseorang itu untuk m4lu terhadap-Nya sebagaimana hadis Bahz bin Hakim yang telah disebutkan di atas.

“Justeru menutup aur4t ketika bersendirian itu adalah dituntut melainkan jika terdapatnya keperluan seperti mandi, menyejukkan badan dan seumpamanya,” ujarnya.

Zulkifli menyimpulkan bahawa seseorang yang berwuduk dalam keadaan tel4njang di tempat yang tertutup (yakni berseorangan) dan jauh daripada pandangan manusia, wuduknya adalah sah.

Begitu juga, jika dia berwuduk di tempat awam dan mended4hkan aur4tnya, wuduknya juga dikira sah. Akan tetapi dia berd0sa kerana mended4hkan aur4t kepada orang yang har4m melihatnya.

“Sepatutnya sese0rang Muslim itu hendaklah menjaga m4ruahnya dan tidak mended4hkan a1b diri sendiri di hadapan orang lain. Lebih-lebih lagi, berwuduk termasuk dalam perkara ibadat, maka adalah lebih baik dan afdhal dilakukan dengan cara menutup aur4t,” ujarnya.

Sumber : mStar

Leave a Comment