Tak sal4h tapi ada sebab j4ngan sibuk merakam vide0 atau gambar ketika tawaf… ini pandangan ulama

PELUANG ke tanah suc1 Makkah bukan datang setiap hari dan jika dapat menjejakkan kaki ke sana ia adalah dengan izin-Nya.

Disebabkan itu selain melakukan 1badah umrah atau haji, jemaah kebiasaannya akan mengambil peluang menz1arah, membel1-belah selain merakamkan gambar dan vide0 sebagai kenang-kenangan.

Pun begitu, ada pula segel1ntir jemaah yang turut merakamkan vide0 dan gambar ketika sedang bertawaf dan berk0ngsi di media sos1al. Tapi pers0alannya, adakah perbuatan itu dib0lehkan atau Islam melar4ngnya?

Menjelaskan perkara itu, bek4s Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri memberitahu secara umumnya, suatu tawaf itu dianggap s4h sekiranya memenuhi kesemua syar4t-syar4tnya. Antaranya ialah:

1. Syar4t sah tawaf adalah sebagaimana syarat sah s0lat, iaitu niat, suci daripada had4s besar dan kecil, suci daripada naj1s sama ada pada badan, pakaian atau tempat tawaf dan menutup aur4t.

2. Semasa tawaf, mana-mana bahagian badan, tidak b0leh termasuk ke dalam sempadan Kaabah. Justeru, hendaklah tawaf di lu4r kawasan Hijr Ismail kerana ia juga termasuk di dalam kawasan Kaabah dan tidak boleh tawaf di dalamnya.

3. Selain itu, tawaf juga hendaklah dimulakan daripada Hajar Aswad dengan Kaabah berada di sebelah k1ri badan. Sesiapa yang memulakan tawaf di belakang garisan Hajar Aswad ia belum dikira tawaf sehingga dia sampai ke garisan tersebut. Seterusnya, dia hendaklah menyempurnakan tawafnya sebanyak tujuh kali.

Makkah

Perbuatan mengambil gambar dan vide0 ketika tawaf boleh menganggu jemaah lain.

Melakukan tawaf sambil merak4m vide0

Pada asasnya, Zulkifli berkata, perbuatan merak4m video adalah kekal kepada hukvm asal sesuatu perkara selain ibadah iaitu harus. Namun dalam 1su ini, perbuatan merak4m video terkait dengan amalan lain yang berbentuk ibadah.

Maka, hendaklah diteliti bahawa adakah perbuatan merakam tersebut dibenarkan ketika melakukan 1badah tawaf, ataupun t1dak?

“Mengenai tawaf pula, perbuatan tersebut disifatkan kedudukannya 0leh Baginda SAW sebagai menyamai ibadah s0lat. Cuma yang membezakannya adalah, seseorang yang melakukan tawaf b0leh berkata-kata ketika menunaikannya berbeza dengan s0lat,” katanya.

Terdapat sebuah hadith daripada Ibn Abbas R.A. bahawa Nabi SAW bersabda: (Maksudnya): “Tawaf mengelilingi Kaabah sama seperti s0lat, hanya kamu (b0leh) bercakap di dalamnya (ketika tawaf). Sesiapa yang mahu bercakap-cakap tatkala tawaf, maka hendaklah mengucapkan ucapan yang baik.”

Al-Amir al-San‘ani menyatakan bahawa penyerupaan tawaf dengan s0lat adalah pada pahala dan syarat suci baginya. Selain itu, hadith ini juga menunjukkan bahawa diharuskan bagi sese0rang itu untuk berbicara dengan 0rang lain ketika menunaikan ibadah tawaf. Adapun perkataan berupa zikir-zikir ketika tawaf, maka hukvmnya adalah sunat.

Selain itu, Imam al-Syafi‘i dan para ashab berpendapat bahawa bercakap-cakap di dalam tawaf hukvmnya adalah diharuskan. Perbuatan bercakap-cakap tersebut tidak membat4lkan tawafnya dan tidak juga dihukvmkan sebagai makruh.

“Akan tetapi meningg4lkan perbuatan bercakap-cakap itu adalah lebih utama melainkan pada percakapan yang baik seperti amar makruf nah1 mungkar, mengajar 0rang yang jah1l, memberi fatwa (menjawab pertanyaan) atau seumpamanya,” ujarnya.

29selfie_cropped.transformed

Ramai mengambil peluang bergambar kerana bukan mudah untuk mendapat peluang ke Makkah.

Bukan itu sahaja, Badruddin al-‘Aini menukilkan daripada Imam al-Syafi‘i daripada r1wayat Ibn Umar bahawasanya beliau berkata: (Maksudnya): “Kurangkanlah percakapan di dalam tawaf kerana sesungguhnya kamu berada di dalam s0lat.”

Imam al-Tirmizi menambah lagi dengan menyatakan bahawa yang menjadi amalan di sisi kebanyakan ulama ialah mereka lebih menyukai sekiranya sese0rang itu tidak bercakap-cakap ketika melakukan tawaf melainkan kerana adanya keperluan atau berzikir kepada Allah atau ilmu.

Tambahan pula, dinukilkan daripada Abu Umar daripada ‘Ata’ bahawa beliau t1dak suka untuk bercakap-cakap ketika tawaf melainkan ada keperluan. Begitu juga Mujahid akan membaca al-Quran di dalam tawafnya. Imam al-Syafi‘i berkata: “Aku lebih suka untuk membaca al-Quran di dalam tawaf kerana ia merupakan sebaik-baik perkara yang diucapkan 0leh manusia.”

“Demikianlah juga, perbuatan makan dan minum ketika tawaf, hukvmnya adalah makruh. Namun, hukvm makruh bagi perbuatan minum adalah lebih ringan. Sekalipun begitu, tawaf tidak terb4tal dengan salah satu daripada perbuatan tersebut, mahupun kedua-duanya secara serentak.

Imam al-Syafi‘i menyatakan bahawa t1dak mengapa meminum air ketika tawaf dan aku juga tidak menghukvmkannya sebagai makruh — yakni berd0sa — tetapi aku lebih menyukai sekiranya perbuatan itu ditinggalkan kerana meningg4lkannya adalah lebih baik dari sudut adabnya.

Bahkan sepatutnya sese0rang yang sedang melakukan tawaf itu mengkhusyukkan diri dengan menghadirkannya ke dalam hat1 mereka dengan penuh adab secara zahir dan batin, dalam setiap keadaan, pergerakan dan penglihatan mereka.

Hal ini kerana tawaf itu adalah seperti mana s0lat, maka beradablah dengan adab-adabnya, di samping merasakan di dalam hat1nya keagungan Allah SWT.

Selain daripada itu, berdasarkan kepada hadith Ibn Abbas ini, berkata-kata semasa menunaikan tawaf, mestilah diikat dengan anjuran mengucapkan ucapan yang baik semasa mengerjakan tawaf.

“Berdasarkan pendapat-pendapat ulama di atas, setiap perbuatan yang harus untuk dilakukan semasa tawaf, mestilah t1dak sampai membawa kepada g4ngguan terhadap jemaah lain sebagaimana ditek4nkan oleh Syeikh Mulla Ali al-Qari ketika mensyarahkan hadith Ibn Abbas di atas menyatakan bahawa termasuk dalam ucapan yang baik ialah berzikir kepada Allah SWT dan menyampaikan ilmu, dalam bentuk yang tidak mengg4nggu jemaah lain yang sedang mengerjakan ibadah tawaf.

“Sekiranya ia berlaku, maka hendaklah sedaya upaya dielakkan. C0ntohnya adalah perbuatan merakam video semasa mengerjakan tawaf. Jika sese0rang itu sedang melakukan tawaf, lalu dia merakam vide0 perjalanan tersebut dengan kamera yang diletakkan di vide0 stick, sudah tentu perbuatan tersebut akan mengg4nggu pergerakan dan tumpuan jemaah lain,” jelasnya lagi.

Sepatutnya waktu tawaf tersebut termasuk dalam waktu ibadat yang sepatutnya digunakan dan ditumpukan untuk acara 1badat seperti berzikir, berd0a, membaca al-Quran, berselawat ke atas Nabi SAW, merasakan keagungan Allah SWT di dalam hati dan lain-lain.

Sumber : mStar

Leave a Comment