Ayam Atau Telur Yang Wujvd Dulu? Dr Zulkifli Al Bakri Jawab Pers0alan Netizen

Rasanya semasa di bangku sek0lah lagi kita sering ditanya mengenai s0alan pel1k-pel1k mengenai kewujudan alam.

Antara s0alan yang sering berbuat kita berfikir panjang dan kadangkala agak memen1ngkan kepala ialah sama ada ayam atau telur, yang mana wujud dahulu?

Sumber: Gambar hiasan

K0rang rasa yang mana satu? Kalau mengikut sains, ayam berasal daripada telur yang menet4s. Tapi wujudnya telur pula daripada ayam yang telah menger4m telurnya berhari-hari lamanya.

“Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mat1”

Pun begitu, k0rang tak perlu nak pen1ng-pen1ng fikirkannya lagi kerana bek4s Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri ada jawapannya dan beliau menjawab pers0alan ini daripada sudut pandang Islam.

Menerusi perk0ngsiannya di laman Maktabah Al Bakri, beliau menjelaskan bahawa Allah SWT berfirman dari Surah al-Rum ayat 19,

Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mat1 dan mengeluarkan yang mat1 dari yang hidup.”

Antara 4 tafsiran Al-Mawardi mengenai ayat tersebut:

-Dikeluarkan manusia yang hidup daripada air man1 yang mat1, dan dikeluarkan air man1 daripada manusia yang hidup. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Abu Sa’id al-Khudri, Mujahid, Qatadah dan Ibn Jubair.

-Dikeluarkan orang mukmin daripada kekaf1ran, dan dikeluarkan orang kaf1r daripada keimanan. Hal ini sebagaimana pendapat Umar al-Khattab RA dan al-Zuhri. Ia juga diriwayatkan daripada al-Aswad bin Abd Yaguth, daripada Nabi SAW.

-Dikeluarkan ayam daripada telur, dan dikeluarkan telur daripada ayam sebagaimana pendapat Ikrimah.

-Dikeluarkan pok0k kurma daripada benihnya, dan benih daripada pok0k kurma, tangkai daripada bijinya, dan biji daripada tangkainya. Sebagaimana pandangan Ibn Malik dan al-Suddi.

Sumber: Gambar hiasan

Daripada penjelasan di atas, beliau telah membuat kesimpulan yang jelas bahawa ayam terlebih dahulu yang dic1ptakan sebelum telur.

Hal ini kerana Allah berfirman bahawa Dia telah menciptakan m4khluk hidup termasuk haiwan berpas4ng-pasangan. Justeru, yang diciptakan dahulu adalah ayam sebelum telur,” tulis Dr Zulkifli al-Bakri.

K0rang boleh baca keseluruhan penjelasan di bawah:

Walau bagaimanapun menurutnya lagi, 1su ayam terlebih dahulu dic1ptakan daripada telur ini disebut sebagai mas4lah fudhuliah iaitu perkara ini jika diketahui pun tidak memberi sebarang manfaat dan jah1l mengenainya pun tidak membawa sebarang kemudar4tan.

Oleh itu, korang semua jangan lagilah pen1ng-pen1ng mengenai 1su ini lagi. Dah lega kan sekarang dah tahu ayam atau telur siapa wujud dahulu?

Sumber : Lobak Merah

Leave a Comment