Bukan biasa-biasa… pelajar UiTM raih mark4h tertinggi ACCA FIA

NOR Anis Syafika Zumi Azlan dari Fakult1 Perakaunan, Universiti Tekn0logi Mara (UiTM), mendapat m4rkah tertinggi di Malaysia dan dunia dalam Pengurusan Maklumat pada peper1ksaan ACCA F0undation in Acc0untancy (FIA) pada Disember 2021.

Dia din0batkan anugerah Prize Winner 0leh ACCA apabila keputusan diumumkan baru-baru ini.

Ketika ditanya mengenai rahs1a kejayaannya, Anis berkata k0munikasi yang baik dengan pensyarahnya dan memahami prins1p subjek itu adalah fakt0r utama.

“Pensyarah kami sentiasa ada apabila pelajar memerlukan s0alan dijawab. Mereka memudahkan kami untuk belajar dan memberikan cont0h dunia sebenar yang memb4ntu kami memahami t0pik dengan lebih baik,” katanya.

Untuk memb4ntunya mengurus pembelajaran dalam talian dengan lebih baik, dia mengubah kawasan belajarnya menjadi persekitaran seperti bilik darjah dan memastikan dia mendapat tidur yang cukup setiap hari.

Ini meningkatkan keyakinannya dan meningkatkan m0tivasinya untuk kekal f0kus, kongsinya.

Gad1s pintar dari Pasir Mas, Kelantan ini ingin menceburi bidang perakaunan f0rensik pada masa hadapan dan yakin dengan kelayakan perakaunan pr0fes1onal akan mendekatkan dirinya kepada impian yang mahu dicapai.

Sambil melah1rkan rasa bangga, Naib Cansel0r UiTM Dr Roziah Mohd Janor berkata beliau berharap pelajar lain akan sentiasa berusaa seperti Nor Anis Syafika dan memberikan yang terbaik dalam semua usaha mereka.

Untuk menjadi universiti berprestasi t1nggi, UiTM akan menyediakan persekitaran yang memb1na untuk pelajar dan pensyarah supaya dilengkapi dengan minda gl0bal dan keupayaan untuk bersa1ng di peringkat antarabangsa, katanya. – The Star.

Sumber : mStar

Leave a Comment