Amalkan ayat Kursi eIak g4ngguan kerana syait4n datang dalam pelbagai bentuk semata-mata nak ses4tkan anak Adam!

SY4ITAN adalah merupakan musvh nombor satu kepada orang-orang beriman. Mereka akan sedaya upaya berusaha bagi menyes4tkan anak-anak Adam dengan mendekatkan mereka kepada segela jenis maks1at.

Bahkan m4khluk itu mengh4sut dan menjadikan perbuatan maks1at tersebut indah di mata manusia.

Pers0alannya, adakah sy4itan boleh menyerupai manusia?

Bek4s Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri berkata, terdapat kisah sy4itan menyerupai manusia dan meminta harta zakat kepada Abu Hurairah RA yang ketika itu diamanahkan untuk menjaga zakat sebagaimana katanya:

(Maksudnya): Rasulullah SAW mewakilkanku untuk menjaga zakat Ramadhan, lalu datang kepadaku seseorang dan mengaut makanan. Aku memegangnya dan berkata: “Sesungguhnya aku akan melap0rkanmu kepada Rasulullah SAW.”

0rang itu pun menceritakan apa yang berlaku, lalu berkata: “Apabila kamu ke tempat tidurmu bacalah ayat kursi, maka pemelihara dari Allah akan sentiasa bersamamu, dan sya1tan tidak akan mendekatimu sehingga subuh.” Nabi SAW bersabda: “Dia telah berkata benar kepadamu sementara dia adalah pendust4, dia itu ialah sy4itan.”

Jelasnya lagi, terdapat satu r1wayat bagaimana ibl1s datang menjelm4kan diri dengan rupa seorang lelaki lalu menabur janji-janji indah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas dengan sanad yang dipert1kaikan mengenainya daripada riwayat Ali bin Abi Talhah. Ibn Abbas R.Anhuma berkata:

ilustrasi_20151109_132302

Sya1tan akan menggunakan pelbagai cara untuk mengh4sut manusia.

(Maksudnya): “Ketika hari per4ng Badar, ibl1s muncul dalam barisan tenter4 sya1tan dan aku melihat dia menjelm4kan diri seperti lelaki dari Bani Mudl1j, dengan rupa seperti Suraqah ibn Malik ibn Jus’um. Dia berkata kepada musyrikin: “T1dak ada seorang pun dari manusia yang dapat mengal4hkan kalian pada hari ini dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu.”

Ketika manusia telah berbaris, Rasulullah mengambil segengg4m debu, lalu baginda melemp4rkan ke arah orang-orang musyrikin, mereka pun lar1 bertempiaran. Lalu Jibril menuju ke arah ibl1s. Ketika itu ibl1s sedang memegang tangan salah seorang musyrik, apabila dia melihat kedatangan Jibr1l, dia terus melepaskan tangan orang musyrik tersebut, kemudian ibl1s bersama sya1tan-sya1tan yang mengiringinya melarikan diri.

Lelaki (musyrik) itu pun berkata: “Wahai Suraqah, kamu bagitahu kamu adalah pel1ndung kami? ” Ibl1s menjawab: “Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tidak b1sa melihatnya, sesungguhnya saya t4kut kepada Allah. Dan Allah sangat keras s1ksa-Nya.” Ketika itulah Ibl1s melihat para malaikat.”

Kisah ini kata Zulkifli diriwayatkan oleh Imam al-Tobari dalam tafs1rnya, dan Ibn Kathir dalam tafsir surat Al Anfal. Al-Tabrani juga telah meriwayatkan di dalam al-Mu’jam al-Kabir daripada Rifa’ah bin Rafi’ al-Ansariy sepertimana Riwayat Ibn Abbas, tetapi sanadnya dha1f kerana terdapat Abd al-Aziz bin Imran, seorang yang dha1f. Al-Haithami telah mendha1fkan riwayat ini disebabkan olehnya di dalam Majma’ al-Zawaid.

Sementara itu, Zulkifli berkata, Sheikh Muhammad Al-Syibli menyebut bahawa t1dak syak lagi bahawa j1n dan sya1tan mampu untuk berubah-ubah bentuk sama ada bentuk manusia atau haiwan.

Sepertimana sya1tan menyerupai Suraqah Bin Malik Bin Ja’syam dan mendatangi orang musyrikin Quraisy ketika mana mereka mahu keluar ke medan Bad4r.

“Sheikh Sulaiman al-Asyqar menyebut bahawa kadang-kadang sya1tan mendatangi manusia bukan dengan memb1sikkan perkara w4s-w4s akan tetapi ada satu ketika ia datang menyerupai manusia. Kita b0leh dengar suara tapi tidak nampak tubvhnya. Ia juga boleh menyerupakan diri dengan bentuk-bentuk yang pel1k,” katanya.

manusia-yang-seperti-setan

Sya1tan atau ibl1s boleh menyerupai pelbagai rupa dan bentuk, termasuk juga dengan manusia.

Tambahnya, Al-Qadhi Abu Ya’la menyebut bahawa Sya1tan tidak ada kemampuan untuk merubah-ubah bentuk. Akan tetapi boleh jadi Allah mengajarkan kepadanya beberapa perkataan dan perbuatan yang mana jika ia dilakukan atau disebutkan maka akan mengubah bentuknya kepada bentuk yang lain atau menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang berbeza.

“Walaupun sya1tan dan j1n boleh merubah-ubah bentuk atau merupakan diri mereka dengan sesuatu bentuk yang as1ng akan tetapi satu perkara yang perlu diingat bahawa penyerupaan tersebut tidak mampu langsung untuk memberikan mud4rat kepada kita. Mud4rat atau manfaat kesemuanya datang daripada Allah SWT,” ujarnya.

Perkara ini dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah R.Anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

(Maksudnya):”Tidak ada penyebaran penyak1t(secara tabi’i),tidak ada kes1alan dalam bulan saf4r bahkan tidak ada Ghul (Sy4itan yang boleh menyerupai dalam pelbagai bentuk untuk menyes4tkan manusia).”

“Justeru, kami nyatakan bahawa sy4itan atau ibl1s boleh menyerupai pelbagai rupa dan bentuk, termasuk juga dengan manusia sebagaimana peristiwa sy4itan menyerupai manusia meminta zak4t dan mengajarkan ayat al-Kursi, serta pe1istiwa penyerupaan Suraqah bin Malik di dalam peper4ngan Badar,” jelasnya.

Sumber : mStar

Leave a Comment