Nadma pertimbang b4ntuan kepada keluarga pes4kit yang meninggaI dunia akibat L0ng C0vid-l9

KELUARGA pesak1t yang meningg4l dunia akibat kesan L0ng c0vld-19 berkemungkinan diberi b4ntuan kewangan, kata Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad.

“Agensi Pengurusan Benc4na Negara (Nadma) tiada halangan untuk mempertimbangkan b4ntuan ini kepada mereka yang meningg4l dunia akibat kesan ‘L0ng c0vld-19’ selagi mana sy4rat yang ditetapkan itu dipenuhi,” kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat.

Dr Abdul Latiff menjawab s0alan Ahli Parlimen Kubang Pasu, Datuk Amiruddin Hamzah (Pejuang) yang ingin tahu berapa ramai keluarga yang mendapat manfaat daripada B4ntuan Khas Pengurusan Kem4tian RM5,000 yang diberikan kepada keluarga m4ngsa c0vld-19.

Amiruddin juga ingin tahu sama ada b4ntuan kewangan tersebut akan disalurkan kepada keluarga mereka yang meningg4l dunia akibat kesan L0ng c0vld-19.

Abdul Latiff berkata sehingga 28 Februari lepas, Nadma telah meluluskan 17,867 perm0honan yang layak melibatkan jumlah peruntukan RM89.33 jut4.

Tambahnya, terdapat syar4t yang perlu dipenuhi sebelum permoh0nan b4ntuan berjumlah RM5,000 itu diluluskan.

Kriteria utama bagi mereka yang mem0hon bantuan itu, katanya, adalah waris perlu menyediakan sijil kem4tian individu di mana jelas tertulis ‘c0vld-19’ adalah punca kem4tian.

Beliau juga berkata, Nadma tidak boleh mempertimbangkan pemberian bantuan kepada waris tanpa permohonan kerana pembayaran b4ntuan adalah melalui Electronic Fund Transfer (EFT) kepada ak4un bank waris.

“Lantikan atau pemilihan waris yang akan menerima b4ntuan terbabit bagi pihak, perlu dipersetujui oleh kalangan ahli keluarga terlebih dahulu bagi mengelakkan timbulnya sebarang 1su di pihak ker4jaan,” katanya. – THE STAR

Sumber : mStar

Leave a Comment