BerIaku Pendar4han & Tisu K0yak, Keputusan Awal Bed4h Siasat Kedua Sahkan Luk4 Paha Kanan Tangmo Terjadi Sebelum Kem4tian

Sebelum ini, pengarah Institut Sains F0rensik Pusat Kementerian Kehakiman iaitu Pol Kol Songsak Raksaksakul memaklumkan akan menubuhkan satu panel untuk menjalankan bed4h s1asat kali kedua ke atas may4t Tangmo Nida. Malah, mereka juga mengarahkan dokt0r dari institut lain untuk sertai pr0ses bed4h s1asat tersebut.

Keputusan awal bed4h siasat

Menerusi lap0ran yang dipetik daripada media Thailand, may4t Tangmo Nida sebelum ini ditemui dalam keadaan yang sangat meny4yat hat1 di mana terdapat kesan leb4m pada mata kanan, beberapa luk4 terutama luk4 besar di pah4 kanan dan berapa g1gi kelihatan pat4h.

Namun keputusan bed4h s1asat terdahulu mengatakan bahawa mereka tidak menemui kesan g1gi yang pat4h selepas memer1ksa rongga mulut pelak0n cantik itu. Bukan itu sahaja, mereka turut mend4kwa tidak menemui sebarang keceder4an mencur1gakan pada bahagian kep4la mend1ang.

Menerusi lap0ran terbaru, sampel tisu Tangmo Nida telah dihantar ke dua jabatan f0rensik (agensi luar) untuk pemer1ksaan dan keputusan awal bed4h s1asat mendapati luk4 besar yang terdapat pada paha kanan mend1ang Tangmo Nida sebenarnya terjadi sebelum dia meningg4l dunia.

Hal ini kerana, luk4 tersebut dikatakan tidak mem0tong bahagian aorta dan bukannya luk4 yang b0leh membawa m4ut. Difahamkan, keadaan luk4 sebelum dan selepas kem4tian adalah berbeza. Jika luk4 itu terjadi selepas kem4tian, ia tidak akan berlakunya pendar4han dan tisu juga t1dak akan k0yak atau r0sak. Menurut sumber juga, pihak berku4sa dipercayai menemui kandungan alk0hol dan ub4t depres1 dalam bad4n Tangmo Nida

Meskipun begitu, pr0ses bed4h s1asat kali kedua ini masih dijalankan secara terperinci 0leh pihak f0rensik.

Sumber: Hilight Kapook

Sumber : Ohbulan

Leave a Comment