“Sama ada jahiI atau t1dak siuman”- Trend Kipas Jadi Makmum, Ini Resp0n Tegas Mufti Pulau Pinang

Mufti Pulau P1nang, Datuk Seri Wan Salim Wan Mohd Noor tampil memberi resp0n berhubung tul4r satu trend di mana terdapat beberapa individu menunaikan s0lat fardhu tetapi diimamkan atau dimakmumkan 0leh alatan elektronik berupa kipas.

1su s0lat ‘jemaah’ dengan kipas

Menurut Mufti Pulau Pinang, perkara berkenaan jelas menunjukkan bahawa pelaku itu jah1l dari segi agama dan sengaja untuk mempersend4kan Islam. Susulan daripada itu, ia b0leh mer0sakkan ak1dah seseorang.

Malah, perkara terbab1t dianggap sebagai satu pengh1naan terhadap agama Islam dan hukvmnya d0sa besar serta perlu diadili di mahk4mah syariah.

Rasanya 1su ini tidak perlu k0men banyak, sudah jelas pelakunya sama ada jah1l atau tidak s1uman. Jika pelaku berniat untuk mempersend4 ibadat, maka dia dikira murt4d dan wajib bert4ubat.

Masyarakat perlu sedar bahawa perbuatan mempersend4kan atau memper0lok-0lokkan ibadat adalah berd0sa dan b0leh mer0sakkan akidah ke1manan se0rang Muslim.

Perlu diadili di mahk4mah syar1ah

Dalam pada itu, dia turut berharap agar p1hak berku4sa dapat meny1asat perkara terbabit dengan kadar segera.

Saya harap p1hak berku4sa segera meny1asat dan bertindak selaras dengan hasil s1asatan.

Jika pel4ku didapati seng4ja mempersend4kan ag4ma atau 1badah, maka dia perlu diad1li di mahk4mah syar1ah dan dihukvm mengikut und4ng-und4ng sedia ada.

Tonton Video :

Sumber : Sinar Harian

Sumber : Oh Bulan

Leave a Comment