Pelajar b0leh hadir tanpa pakaian seragam ke sekolah- Menteri Pendidikan

PELAJAR yang bakal kembali mengikuti ses1 pembelajaran secara bersemuka mulai 3 Oktober ini tidak diwaj1bkan memakai pakaian seragam ke sekolah, ujar Menteri Pendidikan, Datuk Dr Radzi Jidin.

Menurut beliau, para pelajar sebaliknya boleh memilih untuk memakai pakaian yang bersesuaian dan s0pan.

“Kita sedar bila buka sek0lah mungkin baju dah ket4t sebab lama berada di rumah, maka 0leh demikian murid dibenarkan memakai pakaian sesuai, kemas dan s0pan, sekiranya seragam t1dak lagi sesuai dipakai.

“Ini kerana semangat kita untuk membawa anak-anak kembali ke sek0lah, bukan nak dend4 mereka, seboleh-bolehnya dapat kembali ke sekolah,” katanya dalam sidang akhbar pada Ahad.

Terdahulu, Dr Radzi mengumumkan pembukaan semula sesi persek0lahan dilakukan secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemul1han Negara (PPN) mulai 3 Oktober.

Menurutnya, kapasiti kehadiran murid ke sekolah ditetapkan 50 peratus daripada enr0lmen keseluruhan secara penggiliran minggu.

Ujarnya, kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50 peratus daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risik0 penul4ran c0vld-19 manakala 50 peratus lagi akan membuat Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

Langkah itu juga bagi memudahkan pengawalan murid dan guru dalam mematuhi pr0sedur 0perasi standar (S0P) ditetapkan. – THE STAR

Sumber : mStar

Sesi persek0lahan 2021 dil4njutkan, murid akan ‘naik kelas’ pada Mac 2022

Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr Radzi Jidin.

SESI persek0lahan untuk tahun 2021 dilanjutkan sehingga Mac 2022, demikian menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr Radzi Jidin.

Menerusi sidang media pada Ahad, beliau berkata pelajar akan kekal dalam tahun persek0lahan masing-masing pada bulan Januari dan Februari 2022.

Ini bermakna, murid Tahun Satu 2022 akan mula masuk ke sek0lah pada Mac 2022.

“Pelajar akan naik ke kelas berikutnya pada Mac 2022.

“Untuk murid-murid yang mempunyai tahap penguasaan yang masih lem4h, maka f0kus pada waktu itu adalah melaksanakan pr0gram intervensi bagi membolehkan mereka menguasai tahap minimum sebelum naik ke kelas berikutnya.

“Untuk murid-murid yang cemerlang, tempoh ini akan digunakan untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka bagi membantu mereka naik ke tahun berikutnya dalam suasana mereka dapat kuasai t0pik-t0pik yang sepatutnya telah dikuasai.

“Ini satu anjakan baru dalam k0nteks kami di KPM menangani mas4lah atau keadaan di mana sebahagian daripada murid-murid kita tak dapat mengikuti PdPR dengan baik,” katanya.

Menyentuh berkaitan peng0perasian, Dr Radzi berkata pembukaan semula sesi persekolahan dilakukan secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemul1han Negara (PPN) mulai 3 Oktober.

Menurutnya, kapasiti kehadiran murid ke sekolah ditetapkan 50 peratus daripada enrolmen keseluruhan secara penggiliran minggu.

Ujarnya, kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50 peratus daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risik0 penul4ran C0v1d-19 manakala 50 peratus lagi akan membuat Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

Langkah itu juga bagi memudahkan pengawalan murid dan guru dalam mematuhi pr0sedur 0perasi standar (S0P) ditetapkan.

“Setiap kelas persekolahan akan dibahagi kepada dua kumpulan iaitu secara pengajaran dan pembelajaran (PdP) bersemuka dan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) yang bergilir setiap minggu.

“Murid berkeperluan kh4s, asrama penuh, peper1ksaan antarabangsa, sekolah kur4ng murid antara tidak terl1bat penggiliran kelas,” katanya.

Dalam pada itu beliau berkata, sek0lah di negeri Fasa 1 PPN t1dak dibuka dan murid akan meneruskan PdPR. – SINAR HARIAN

Sumber :  mStar

Leave a Comment