Mat Salleh Tawar hadiah Sekiranya dia tak dapat lawan Bahasa Diucap, Sekali Wanita Ni ‘Kecek Kelate’

Untuk mengu4sai satu bahasa as1ng memerlukan satu jangka masa lama, inikan pula mahu menguasai hampir 30 jenis bahasa as1ng dari seluruh dunia. Namun, ada se0rang lelaki dari Belanda, Wouter Corduwener, b0leh berbuat sedemikian.

Wouter gemar membuat vide0 bersiri di mana beliau akan berjumpa mana-mana 0rang awam dan akan bersembang 0rang tersebut meng1kut bahasa ibunda yang mereka gunakan.

Dalam satu siri vide0 yang dik0ngsikan, Wouter ada membuat satu ‘cabaran’ di mana bel1au akan memberikan €20 (RM92.50) kepada mana-mana 0rang awam yang b0leh berbicara dengannya dalam bahasa yang beliau t1dak tahu.

Semasa beliau bertemu dengan sekumpulan pelanc0ng, Wouter telah bertemu dengan se0rang wanita Malaysia yang bercakap dalam di4lek Kelantan. Jelas kelihatan Wouter suk4r menjawab semula apa yang dituturkan oleh wanita itu mengikut dialek yang digunakan.

“So, dem0 kecek kelate ke? Bahasa apa dem0 kecek?” kata wanita Malaysia itu.

Setelah mendengar penerangan wan1ta Malaysia itu, Wouter segera member1kan €20 (RM92.50) kepadanya sebagai hadiah berjaya ‘menew4skan’ beliau. Se0rang lagi wanita yang ada di situ terp1nga-pinga apabila melihat kedua-duanya bersembang.

Wouter menerangkan bahawa mereka sedang berb1cara dua bahasa berbeza, bel1au menggunakan Bahasa Indonesia, manakala wanita 1tu pula menggunakan Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu).

Perk0ngsian semula vide0 itu telah menarik perhat1an warganet. Rata-rata ramai mengagumi dengan Wouter kerana bel1au sangat arif membezakan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Ind0nesia, walaupun kedua-duanya mempunyai sebahagian bunyi dan perkataan yang agak sama.

Menurut akaun TikT0k yang memuat naik semula vide0 itu, ada beberapa siri vide0 lain menunjukkan Wouter telah bertemu dengan pelanc0ng-pelanc0ng Malaysia dan beliau tew4s dengan Bahasa Ibunda Malaysia.

Bahasa Melayu di4lek Kelatan merupakan dialek yang menarik dan un1k disebabkan pelbagai al4san. Bagi penuturnya, dialek ini waj1b digunakan kerana jika t1dak menggunakan dialek ini apabila berk0munikasi sesama sendiri, mereka b0leh dikatakan sebagai lup4 akan asal usul sendiri.

Berikut disenaraikan beberapa kata majmuk yang b0leh digol0ngkan kepada simpulan bahasa dan perumpamaan yang dikatakan digunakan 0leh penutur bahasa Melayu dialek Kelantan. Dialek ini juga adalah d1alek yang dinamakan dialak Melayu Patan1 yang digunakan di pantai t1mur, selatan S1am.

1.ban denga

mendengar dengan cermat

2.bas0h jejeh (jerok)

basah semuanya (lejun)

3.bas0h wok

terlalu basah

4.bet0 selin

orang yang terlalu lurus / jujur

5.bulak gete

bulat benar; betul-betul bulat

kredit: https://www.thev0cket.com/

Sumber : Trending sangat

Leave a Comment