Saintis Percaya Manusia B0leh Bernafas MeIalui Pvnggung SeIepas eksperimen berjaya pada tikus dan bab1

Sekumpulan sa1ntis di Washingt0n melap0rkan penemuan baharu di mana manusia mungkin b0leh bernaf4s melalui pvnggung. Mereka turut melakukan beberapa eksper1men ke atas tikus dan juga bab1 yang menunjukkan haiwan berkenaan mampu bernaf4s menerusi usvs, sekali gus membuatkan sa1ntis percaya manusia b0leh bertindak demikian.

Lakukan eksper1men terhadap haiwan

Sekadar gambar hiasan

Menerusi jurnal Clin1cal and Traslational Res0urce adn Techn0logy Insights, sekumpulan sa1ntis telah melakukan beberapa eksper1men ke atas tikus dan bab1.

Cara untuk memb0lehkan haiwan berkenaan bern4fas melalui punggvng adalah dengan mengg0s0kkan usus haiwan itu untuk menip1skan lapisan muk0sa yang akan mengurangkan halangan kepada aliran dar4h.

Setelah itu, haiwan-haiwan berkenaan ditempatkan di sebuah bilik yang kurang 0ksigen. Namun bagi haiwan yang t1dak menerima pengudaraan usvs akan mat1 selepas 11 minit.

Haiwan yang menerima pengud4raan usvs tanpa mengg0sok usvs bertahan hampir dua kali lebih lama iaitu kira-kira 18 minit. Ini menunjukkan terdapat sedikit udara yang dih1rup.

Akhir sekali, 75 peratus haiwan yang mana usvsnya telah dig0sok dan menerima 0ksigen bertek4nan di dalam rektvm mampu bertahan selama sejam dan ia adalah temp0h masa keseluruhan eksper1men itu.

Percaya manusia b0leh bern4fas melalui pvnggung

Sekadar gambar hiasan

Lebih menar1k lagi, eksper1men berkenaan membuktikan bahawa tikus dan bab1 mampu bern4fas menerusi usus dengan keadaan yang betul. Malah, hasil kaj1an menyebabkan para sa1ntis percaya bahawa spes1s mamalia lain termasuklah manusia mampu bern4fas seperti itu.

Walau bagaimanapun, pada setakat ini t1ada sebarang uj1an dilakukan ke atas manusia dan t1dak dapat dipastikan sama ada sa1ntis mempunyai perancangan untuk melakukan uj1an berkenaan atau t1dak.

Sumber : Daily Star

Sumber : Oh Bulan

Leave a Comment