“Perkara ini tidak sep4tutnya berlaku” – KP M Keluarkan Pekeliling, Hent1kan ‘Sp0t Check’ H4id Pelajar Perempuan

Bulan lepas, Menteri Pendidikan Mohd Radzi Jidin, telah membuat lawatan ke K0lej Vokasi0nal ERT di Setapak, Kuala Lumpur selepas terdapat d4kwaan 30 pelajar yang berusia antara 18 dan 19 tahun telah diberikan put1k kapas untuk membuktikan yang mereka sedang ha1d.

Memetik lap0ran dari Malaysiakini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah pun mengeluarkan pekeliling kepada semua ketua jabatan pendidikan negeri menek4nkan bahawa pemer1ksaan ha1d adalah dil4rang.

Di dalam pekeliling yang dikeluarkan itu, K PM menegaskan yang pemer1ksaan fizikal khususnya berkaitan ha1d dalam kalangan pelajar perempuan tidak sepatutnya berlaku dan meminta agar semua p1hak peka dan jalankan pemantauan agar perkara seperti ini tidak berlaku lagi.

KP M memandang ser1us perkara ini dan menegaskan perkara ini tidak sepatutnya berlaku.

“Sehubungan dengan itu, semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah hendaklah memastikan amalan dan tindakan pemer1ksaan fizikal khususnya berkaitan ha1d tidak berlaku di mana-mana institusi bawah KP M.

“Tindakan tegas perlu diambil jika amalan sedemikian berlaku di institusi pend1dikan bawah KP M.”

Bagaimanapun, Menteri Pendidikan atau kakitangan masih belum menges4hkan tentang d0kumen ini namun sumber dari Bahagian Dasar Kementerian memberitahu bahawa pekel1ling bertarikh 2 November 2021 tersebut adalah sah.

Pekeliling itu dihantar sebagai sur4t kepada ketua-ketua jabatan pendidikan negeri, sebab itu tiada dalam laman web KP M.”

Sebelum ini, ramai pelajar dan bekas pelajar meng4ku bahawa sp0t check ha1d ini telah pun berlaku sejak 20 tahun lalu.

Beberapa d4kwaan termasuk perlu menunjukkan tuala w4nita yang mempunyai d4rah, melakukan sapuan f4raj dengan menggunakan putik kapas, t1su atau jar1 dan meminta guru atau pengawas sekolah r4sa di bahagian kem4luan untuk memastikan pelajar perempuan memakai tu4la wanita.

Sumber : Lobak Merah

Leave a Comment